12.02.2010.

Zvanični dokumenti Udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

prema novom Zakonu o udruženjima građana, Udruženje farmaceuta Vojvodine ima obavezu da se do marta 2011. godine preregistruje kod Agenciji za privredne registre (APR). Prethodno je potrebno uskladiti Statut i prateće pravilnike sa novim zakonom.

Skupština Udruženja je, 7.marta 2010. godine, na prvoj redovnoj sednici u 2010. godini usvojila predlog novog Statuta i pratećih pravilnika, koji se nalaze u prilogu, kao i u sekciji download. Prethodno je Upravni odbor sastavio predlog Statuta, koji je prošao kroz javnu raspravu u trajanju od 20 dana. U tom periodu su članovi Udruženja imali pravo da daju predloge za izmene i dopune Statuta.

Novi Statut i prateći pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuju se od dana upisa u registar.

STATUT

PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI

PRAVILNIK O IZBORIMA ZA ORGANE UFVNema komentara »