20.07.2016.

Нелојална конкуренција уништава државне апотеке

Узрок проблема с којима се данас среће апотекарски сектор јесте у томе што није сагледана неопходност Закона о апотекарској делатности, који је требало да се конципира пре бар десет година, сматрају у Удружењу фармацеута Војводине.

– То је довело до непланског отварања апотека, без било каквог реда, плана, демографског и географског принципа. Нити је одређен број становника који гравитира у апотеку, нити удаљеност између апотека. Поред државних апотека, које су у Плану мреже и отваране су да би се пружила примарна здравствена заштита пацијентима како у граду, тако и у приградским насељима где апотеке немају рентабилно пословање, приватне апотеке су отваране без плана мреже, првенствено на добрим локацијама.

Тако данас неретко имамо ситуацију да се две апотеке налазе једна поред друге, што отежава функционисање и приватних и државних апотека – каже за “Дневник” председница удружења фармацеута Војводине мр фармације Ивана Штрбац.
Према њеним речима, конкуренција је здрава само када су једнаки услови набавке лекова, што у апотекарском сектору није случај, јер само државни сектор подлеже централној јавној набавци лекова, односно тендерској процедури.

– Начин пословања државних апотека, који не важи за приватни сектор не омогућава одрживост пословања државног сектора. Приход се смањио и смањењем зараде од марже, због ниже цене лекова у односу на предходни период. Зарада од “ручне продаје” је недовољна за функционисање државног апотекарског сектора, који се издржава годинама уназад из сопственог буyета – наводи Штрбац.

Она сматра да императив у уређењу апотекарског сектора треба да буду једнаки услови набавке лекова, планско отварање апотека с јаким инспекцијским надзором и јединствене цене лекова и медицинских средстава, без обзира на оснивача и својински однос, односно без обзира на то да ли се ради о приватним или државним апотекама. Државним апотекама је потребно веома брзо, ефикасно и системско решења проблема, како би наставиле са успешним радом.

Најдоступнији саветодавци за терапију

Фармацеут, као најдоступнији здравствени професионалац, мора да очува квалитет пружања услуге, с фокусом на бризи о пацијенту, али и да унапреди квалитет и преузме одговорност за давање информација о лековима и медицинским производима. Као најдоступнији саветодавац за терапију, а у идеалној позицији између лекара и пацијента, фармацеут има огроман значај у здравственом систему здравствене заштите и то не сме да се изгуби из вида, као ни чињеница да мора добро да се процени како треба да се расподели улога између приватног и државног сектора, да би се задовољиле све потребе пацијената који остварују здравствену заштиту – поручује председница Удружења фармацеута Војводине.

izvor: www.dnevnik.rsNema komentara »