29.09.2015.

PROGRAM I SATNICA SIMPOZIJUMA UFV Rektorat Univerziteta u Novom Sadu – 03.10.2015.

TEMA: «Transplantaciona medicina – indikacije, procedure i imunosupresivni lekovi»

 

09.00 – 09.45               Prijava učesnika, preuzimanje materijala, razgledanje štandova

09.45 – 10.00               Ulazni test, pozdravna reč

10.00 – 10.45                «Transplantacija bubrega u kliničkoj prakci»
                                       doc. dr Lada Petrović

10.45 – 11.30               «Transplantacija jetre u kliničkoj praksi» prof. dr Milotka Fabri

11.30 – 11.45               Mini simpozijum/Hemofarm/dr Marija Vujošević
                                       «Midol 100 – šifra koja čuva srce, primarna i sekundarna prevencija»

11.45 – 12.00               Mini simpozijum/Zegin Helti Fud/ prof.dr Velibor Vasović

                                       «Značaj probiotika, prebiotika i simbiotika u savremenoj
terapiji                                       – primer    Proven simbiotika»

12.00 – 12.15               Mini simpozijum/Actavis/dipl. farm. Ana Zečević

                                       «Ima nas i dobrih – kažu Lactocare® bakterije»

12.15 – 12.45                Dr Nenad Milojčić – direktor Uprave za biomedicinu
                                       Svim srcem „Produži život” / Hemofarm fondacija

12.45 – 13.00               Kafe pauza

13.00 – 13.15                Mini simpozijum/Abela Pharm-Proton Pharmaceutical/dr Dejan Žujović

                                       «PropoMucil: održite disajne puteve zdravim»

13.15 – 13.30                Mini simpozijum/Novartis/kratkometražni film

                                       «Uticaj PPI na bioraspoloživost mikofenolne kiseline»

13.30 – 13.45                Mini simpozijum/Zegin helti fud/dipl.farm. Svetlana Rudić

                                        «Uloga farmaceuta u nezi kože sklone rozacei»

13.45 – 14.30               «Imunosupresivni lekovi u 21. veku» prof. dr Igor Mitić

14.30 – 15.45                Radionica – doc. dr Lada Petrović, prof. dr Milotka Fabri, prof. dr Igor Mitić

15.45 – 16.00                  Izlazni test, evaluacija simpozijumaNema komentara »

22.09.2015.

25. Septembar – Svetski dan farmaceuta

lekoviMeđunarodna farmaceutska federacija (FIP) ohrabruje farmaceute i njihova udruženja širom sveta da različitim aktivnostima učestvuju u obeležavanju Svetskog dana farmaceuta, 25. Septembar. Ovogodišnja tema je: “Pristup farmaceutu je put do zdravlja”.

Svetski dan farmaceuta proslavlja se četvrti put po redu. Ovaj datum je usvojen za Svetski dan farmaceuta na Svetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istambulu, 2009. godine. Izabran je iz razloga što je to datum kada je osnovan FIP 1912. godine. Svrha svetskog dana farmaceuta je da podstakne aktivnosti koje promovišu ulogu farmaceuta u unapređenju zdravlja u svim krajevima sveta.

Dugi niz godina, FIP prepoznaje da je pristup sigurnim i efikasnim lekovima glavni problem u mnogim delovima sveta, a da farmaceuti imaju ključnu ulogu u celom lancu snabdevanja. Međutim, adekvatan pristup lekovima neće automatski dovesti do optimalnih zdravstvenih ishoda. Rezultati studije iz 2012. godine pokazuju da bi odgovornom upotrebom lekova bila postignuta ušteda od 500 milijardi dolara na godišnjem nivou a farmaceut je identifikovan kao nedovoljno iskorišćen zdravstveni profesionalac koji ima krucijalnu ulogu za postizanje odgovornog korišćenja lekova. Savršena kombinacija je, dakle, adekvatan pristup lekovima i stručnost farmaceuta.

Analiza iz 2010. godine pokazuje da se 13% poseta javnim apotekama završava samo davanjem saveta (bez prodaje bilo kojeg proizvoda). Naglašavajući da farmaceuti predstavljaju lako dostupnu mrežu zdravstvenih profesionalaca od poverenja, FIP poziva farmaceute da proslave svoju profesiju ovog septembra i da iskoriste Svetski dan farmaceuta kako bi promovisali svoje vrednosti i ulogu u zdravstvenom sistemu.

Izvor: www.farmkom.rsNema komentara »