26.03.2014.

ČLANARINA ZA 2014. GODINU

Obaveštavamo Vas da članarina u Udruženju farmaceuta Vojvodine (UFV) za 2014. godinu iznosi 2.000 dinara.
Pravo na članstvo u Udruženju farmaceuta Vojvodine imaju farmaceuti sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji AP Vojvodine.
Članstvom u Udruženju farmaceuta Vojvodine automatski ostvarujete i članstvo u Savezu farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS).
Članarinu za tekuću godinu treba uplatiti najkasnije do 4. aprila 2014. godine.
Podsećamo Vas da jedino blagovremenom uplatom članarina omogućavate nesmetan rad udruženja i na taj način utičete na razvoj i unapređenje struke.
Ukoliko do sada niste bili član Udruženja farmaceuta Vojvodine, potrebno je da popunite online pristupnicu i uplatite članarinu za 2014. godinu. Pristupnicu možete preuzeti na našem sajtu www.ufvojvodine.org. Kompletno ispunjenu pristupnicu možete nam dostaviti putem mejla ufvojvodine@gmail.com ili lično u prostorijama udruženja (ul. Zlatne grede 11, Novi Sad).
Koleginice i kolege koji su već članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, potrebno je da svoje članstvo u udruženju obnove uplatom članarine za 2014. godinu.
Članarinu možete uplatiti na žiro-račun udruženja 355 – 1034808 – 92, a poziv na broj je Vaš broj licence/14.
Udruženje farmaceuta Vojvodine je i ove godine omogućilo svojim članovima da ostvare popust na kotizacije prilikom stručnog usavršavanja u visini od 50% u odnosu na ostale učesnike.

PREDSEDNIK UFV
dipl. farm. Violeta BrkovićNema komentara »

OBAVEŠTENJE – Izborna skupština

Obaveštavamo Vas da će se Izborna skupština Udruženja farmaceuta Vojvodine (UFV) održati 10.05.2014. godine u Hotelu Park u Novom Sadu.

Shodno Statutu UFV, pravo da biraju i budu birani u organe udruženja imaju samo članovi udruženja, odnosno koleginice i kolege koje su uplatile članarinu za tekuću 2014. godinu. Takođe, članstvo u udruženju mogu da ostvare farmaceuti sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji AP Vojvodine (član 2. Statuta).

Ukoliko želite da aktivno učestvujete na Izbornoj skupštini UFV, odnosno da birate i budete birani u organe udruženja (Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti), molimo Vas da uplatite članarinu u udruženju najkasnije do 04.04.2014. godine.

U suprotnom smatraćemo da Vaše članstvo u Udruženju farmaceuta Vojvodine prestaje, a samim tim gubite i pravo učešća na Izbornoj skupštini.

Udruženje farmaceuta Vojvodine će u zakonskom roku od najmanje 15 dana pre zakazanog datuma Izborne skupštine (Pravilnik o izborima za organe UFV, član 2.) javno objaviti poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

PREDSEDNIK UFV
dipl. farm. Violeta BrkovićNema komentara »

06.03.2014.

PROLEĆNI SIMPOZIJUM I IZBORNA SKUPŠTINA UFV – 10.05.2014.

Obaveštavamo Vas da će se Izborna skupština i Prolećni simpozijum Udruženja farmaceuta Vojvodine (UFV) održati u subotu 10.05.2014. u Hotelu Park (ul. Novosadskog sajma 35) u Novom Sadu.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (br. akreditacije: B-10/14, br. odluke: 153-02-535/2014-01) za FARMACEUTE i LEKARE, a slušaocima donosi 6 bodova za obnovu licence.
Tema simpozijuma je «Savremeni pristup terapiji bola u reumatologiji», a predavači su prof. dr Ksenija Bošković i dr Đorđe Letić.

Vreme predviđeno za održavanje simpozijuma je od 09.00 do 18.00 časova.

U okviru simpozijuma biće održana i Izborna skupština na kojoj će se birati organi Udruženja farmaceuta Vojvodine. Podsećamo Vas da pravo da biraju i budu birani u organe UFV imaju samo članovi udruženja, odnosno koleginice i kolege koje su uplatile članarinu za tekuću 2014. godunu.

Kotizacija za simpozijum iznosi 1.500 din. za članove UFV/SFUS i 3.000 din. za ostale učesnike. Uplatu možete izvršiti na žiro-račun udruženja 355 – 1034808 – 92, a poziv na broj je Vaš broj licence.

Krajnji rok za prijavu učešća je 05.05.2014.

Učešće na simpozijumu možete potvrditi putem telefona na broj 021/472-66-00, i-mejla ufvojvodine@gmail.com ili lično u prostorijama udruženja (ul. Zlatne grede 11, Novi Sad), radnim danima od 08.00 do 14.00 časova.

Ukoliko učešće na Prolećnom simpozijumu UFV potvrđujete putem mejla, molimo Vas da nam dostavite sledeće podatke:
– ime i prezime
– broj licence
– naziv radne ustanove
– mesto (sedište centrale) radne ustanove
– kontakt telefon

Program i satnica simpozijuma biće objavljeni na sajtu udruženja www.ufvojvodine.org pet dana pred početak simpozijuma.Nema komentara »