28.04.2010.

Potvrde za bodove za licencu

Poštovane koleginice i kolege,

Farmaceutska komora Srbije je uputila dopis Udruženju farmaceuta Vojvodine u kojem se nalazi spisak svih farmaceuta koji su dobili 3 boda za učešće na stručnom sastanku UFV 7.3.2010. u Subotici. Spisak možete pogledati OVDE.

Određen broj kolega nije imao licencu u trenutku kada je održan stručni sastanak, te je FKS u dopisu poslala imena kolega koji nisu dobili 3 boda za učešće na stručnom sastanku 7.3.2010. uz obrazloženje. Taj spisak možete pogledati OVDE. Napominjemo da na ovu odluku Udruženje farmaceuta Vojvodine ne može da utiče ni na koji način.

Ovim putem Vas obaveštavamo i da se sve nepodeljene potvrde sa Prolećnog simpozijuma UFV nalaze u prostorijama Udruženja na adresi Zlatne grede 11 u Novom Sadu. Kolege koje žele mogu preuzeti svoje potvrde u prostorijama Udruženja, a svima ostalima potvrde će biti dostavljene poštom.Nema komentara »

26.04.2010.

Promena adrese

Poštovane koleginice i kolege,

18.04.2010. godine Skupština Udruženja farmaceuta Vojvodine je donela odluku o kupovini poslovnog prostora za rad Udruženja.

Nova adresa Udruženja farmaceuta Vojvodine je Zlatne grede 11, lokal 10, 21000 Novi Sad. Telefon Udruženja ostaje isti 021/472-6600.Nema komentara »

21.04.2010.

Slučajevi za radionicu – Dijabetes

Poštovane koleginice i kolege,

na Prolećnom simpozijumu UFV održana su 2 predavanja na temu “Kliničko-farmakološki pristup pacijentu sa dijabetes melitusom“.

Nakon predavanja koja su održali uvaženi profesori Edita Stokić i Momir Mikov, organizovana je i radionica sa slučajevima iz prakse.

Profesor Mikov je u dogovoru sa organizatorom stručnog dela i prisutnim učesnicima predložio da slučajevi koje je pripremio budu na sajtu Udruženja farmaceuta Vojvodine.

Slučajeve možete skinuti OVDE, a Vaše odgovore možete poslati na ufvojvodine@gmail.com. Procenu Vaših odgovora izvršiće pomenuti predavači.

Ćlanovi Udruženja koji pošalju 3 najbolja odgovora će dobiti besplatno učešće na sledećem simpozijumu Udruženja farmaceuta Vojvodine.Nema komentara »

19.04.2010.

Rezultati izbora za organe UFV

Poštovane koleginice i kolege,

u nedelju, 18.04.2010. godine, na Prolećnom simpozijumu Udruženja farmaceuta Vojvodine, održani su izbori za organe UFV.

Izborna komisija u sastavu Mirjana Jukić, Snežana Grišić, Nada Kulašinović, Dragana Catić i Milana Knežević obradila je glasačke listiće nakon čega su objavljeni rezultati glasanja.

Rezultati izbora za Upravni odbor UFV

Rezultati izbora za Nadzorni odbor, Sud časti i predstavnike u Skupštini FDSNema komentara »