29.03.2010.

Poziv za Prolećni simpozijum UFV – 18.april 2010.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na Prolećni simpozijum u organizaciji Udruženja farmaceuta Vojvodine sa temom «Kliničko-farmakološki pristup pacijentu sa dijabetes melitusom».

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Učesnici će dobiti 5,5 bodova za obnovu licence. Organizator stručnog dela Simpozijuma je Zdravstvena ustanova «Farmanea».

Simpozijum će biti održan u reprezentativnom prostoru Master centra Novosadskog sajma, koji pruža najviše standarde u oblasti kongresnih aktivnosti.

Prolećni simpozijum će se održati u  NEDELJU, 18.aprila 2010. godine, od 9.30-18.00.

Procitaj ceo tekstNema komentara »

10.03.2010.

Izbori za organe Udruženja farmaceuta Vojvodine

Poštovane koleginice i kolege,

Na sednici Skupštine Udruženja farmaceuta Vojvodine (UfV), održanoj 7.marta 2010. godine u hotelu „Galerija“ u Subotici, doneta je odluka o raspisivanju izbora za organe UfV.

Izbori će biti održani 18.aprila 2010. godine u Master centru u Novom Sadu, zajedno sa programom Kontinuirane edukacije za članove Udruženja.

Prema usvojenom novom Statutu, na redovnim izborima biraju se:

  • 9 članova i 9 zamenika članova Upravnog odbora
  • 3 člana Nadzornog odbora
  • 3 člana Suda časti
  • 9 predstavnika UfV u Skupštini Farmaceutskog društva Srbije (FdS)

Pravo da glasaju i da se kandiduju na izborima imaju svi članovi Udruženja, koji uplate članarinu do 1.aprila 2010. godine.

Svaki kandidat ima pravo da se kandiduje samo za jednu od pomenutih funkcija. Procitaj ceo tekstNema komentara »

03.03.2010.

Izveštaj sa stručnog sastanka 7.03.2010.

Stručni sastanak Udruženja farmaceuta Vojvodine sa temom «Savremeni pristup kontracepciji», održan je 07.03.2010. u hotelu «Galerija» u Subotici uz učešće oko 300 farmaceuta, oko 100 farmaceutskih tehničara iz cele Vojvodine, kao i 10 izlagača koji su svoje proizvode predstavili na štandovima.

Skup je bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, te su učesnici dobili po 3 boda za obnovu licence.

Registracija učesnika je počela u 9:30, nakon čega je bilo predviđeno razgledanje štandova farmaceutskih kuća. U 10:30 je održana sednica Skupštine UfV, na kojoj su usvojeni novi Statut i prateći pravilnici, a zatim i doneta odluka o raspisivanju izbora za organe UfV.

U 11:30, pre početka predavanja, prisutni u sali su radili ulazni test, zatim su prof. Momir Mikov i Asist.dr Svetlana Goločorbin-Kon održali predavanja o kontracepciji i urgentnoj kontracepciji. Na kraju je održana radionica koju su vodili Asist.dr Kon i mr ph Srbislav Malešev. Učesnici su bili podeljeni u 11 grupa, od kojih je svaka dobila po jedan slučaj. Svaka grupa je imala oko 30 minuta na raspolaganju da analizira slučaj, napravi predloge rešenja i simulira situaciju. Po jedan predstavnik svake grupe je prezentovao slučaj, a ostali učesnici su mogli da daju sugestije, komentare i postavljaju pitanja predstavniku grupe, ili moderatorima. Nakon predavanja učesnici su popunili izlazni test. Stručni deo sastanka je završen u 15:30.

Ulazni i izlazni test su sadržali identičnih 10 pitanja.

Ulazni test popunilo je 363 učesnika, a izlazni 340.

Ukupan procenat tačnih odgovora na ulaznom testu bio je 45.45% (1650/3630).

Ukupan procenat tačnih odgovora na izlaznom testu bio je 71.06% (2416/3400).

Učesnici su u anketi rađenoj na kraju sastanka ocenili predavanja sa prosečnom ocenom 4.77, što navodi na zaključak da je izbor teme i predavača odgovarao potrebama i željama učesnika.

Izložba u Sali za izlagače je ocenjena prosečnom ocenom 3.34, a kompletna organizacija srednjom ocenom 4.23. Kompletne rezultate ankete možete pogledati ovde.Nema komentara »