10.10.2013.

10. OKTOBAR – DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

Mentalno zdravlje

Savremeni način i tempo života jedan je od glavnih uzročnika pojave stresa kod ljudi, koji u mnogome ugrožava mentalno zdravlje čoveka sa dalekosežnim posledicama po njegovu psihu.

Posledice izazvane psihičkim stresom ispoljavaju se na svim poljima čoveka, od ugrožavanja njegovog mentalnog statusa do organskih oštećenja u vidu somatskih bolesti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije ( SZO ) u svetu od neke vrste mentalnog poremećaja trenutno boluje oko 450 miliona ljudi, a svaka četvrta osoba tokom života boluje od nekog oblika poremećaja ponašanja.

U Srbiji je u porastu broj psihičkih poremećaja izazvanih stresom, što predstavlja odraz opšteg društvenog stanja. Prema broju samoubistava Srbija se nalazi u samom svetskom vrhu, a u 90% ovakvih slučajeva krivci su mentalni poremećaji, depresija i (zlo)upotreba psihoaktivnih supstanci.

Svetski dan mentalnog zdravlja ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na važnost očuvanja mentalnog zdravlja, u čemu veliku ulogu imaju otvorene stručne diskusije na ovu temu i prevencije u lečenju bolesti.







Nema komentara »

09.10.2013.

Simpozijum 21.09.2013. – Sremski Karlovci







Nema komentara »

IZVEŠTAJ SA JESENJEG SIMPOZIJUMA UFV – 21.09.2013.

Jesenji simpozijum Udruženja farmaceuta Vojvodine održao se 21.09.2013. u prelepom ambijentu Hotela Dunav u Sremskim Karlovcima i okupio je oko 210 učesnika iz farmaceutske struke sa teritorije cele Vojvodine.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za farmaceute na temu «Etički i regulatorni aspekti oglašavanja lekova i medicinskih sredstava», a slušaocima je donosio 6 bodova za obnovu licence.

Učešće na simpozijumu ostvarilo je i 23 registrovana izlagača, koji su se predstavili sa svojim aktuelnim asortimanom proizvoda na tržištu.

Nakon uvodne reči predsednice Udruženja farmaceuta Vojvodine dipl. farm. Violete Brković, u kojoj je poželela dobrodošlicu svim učesnicima skupa, održana su predavanja renomiranih predavača sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu prof. dr Ljiljane Tasić, doc.dr Dušanke Krajnović i dipl. farm. spec. Dragane Jocić.

Predavanja u okviru Mini simpozijuma održali su i dr mr sci. Jelena Radojević na temu «U susret željenoj bebi i saznanju da ću biti majka», prof. dr Živko Perišić na temu «Tretman infekcija genitalnog trakta», Nevena Nikolić na temu «Dubiotic-simbiotik nove generacije za efikasan tretman i prevenciju tegoba dijareje» i dr Zihret Abazi na temu «Farmaceutski aspekt terapije suvog oka».

U pauzama simpozijuma upriličeno je koktel posluženje za sve učesnike, kao i prigodan muzički program.

Učesnici simpozijuma pokazali su zavidan nivo znanja na ulazno-izlaznom testu, čime su dokazali privrženost i želju za stručnim usavršavanjem kroz programe kontinuiranih edukacija.

U anketi koju su popunjavali učesnici kontinuirane edukacije, sadržaj čitave edukacije ocenjen je sa srednjom ocenom 4,58, dok je organizacija samog simpozijuma ocenjena sa visokom srednjom ocenom 4,70.

Udruženje farmaceuta Vojvodine će se istančanim odabirom aktuelnih tema i renomiranih predavača, kroz druženje i zabavu, i u budućnosti truditi da svoje skupove učini atraktivnim za sve učesnike koji prate rad i delovanje udruženja.

 

Rezultati ankete-21.09.2013.







Nema komentara »