15.05.2015.

PROGRAM I SATNICA SIMPOZIJUMA UFV Rektorat Univerziteta u Novom Sadu – 23.05.2015.

TEMA: «Alergijske bolesti disajnih puteva – astma i rinitis»

09.00 – 10.00     Prijava učesnika, preuzimanje materijala, razgledanje štandova
10.00 – 10.15     Ulazni test
10.15 – 11.15     «Astma – najnovije preporuke za kontrolu i tretman»
                         prof. dr Biljana Zvezdin
11.15 – 11.30     Mini simpozijum/Hemofarm/Jelena Stojanovski
                         – Da sva čula ponovo uživaju-Pressing –
11.30 – 11.45     Mini simpozijum/Astra Zeneca/prof. dr Biljana Zvezdin
                            – Značaj pravilne primene inhalera –
11.45 – 12.00     Mini simpozijum/Pharmaswiss/dr Dejan Žujović
                           – Ojačajte ga kako bi vi bili jači-Ecomer, čist imunitet –
12.00 – 12.30     Kafe pauza
12.30 – 12.45     Mini simpozijum/Actavis/dr Marijana Mazalica
                         – Alergija napada-Actalor brani! –
12.45 – 13.00     Mini simpozijum/Abela Pharm/prof. dr Dejan Sakač
                    – CARDIOVITAMIN u kontroli homocisteina, nezavisnog faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih neželjenih događaja –
13.00 – 13.15     Mini simpozijum/Amicus/ass. dr Tanja Kalezić
                         – Savremena terapija alergije oka –
13.15 – 14.15     «Alergijski rinitis – najnovije preporuke za kontrolu i tretman»
                         doc. dr Ljiljana Jovančević
14.15 – 15.00     Radionica – prof. dr Biljana Zvezdin
15.00 – 15.30     Radionica – doc. dr Ljiljana Jovančević
15.30 – 16.00     Izlazni test, evaluacija simpozijumaNema komentara »