12.09.2012.

Program i satnica Jesenjeg simpozijuma UFV 22.09.2012. Novi Sad

PROGRAM I SATNICA AKTIVNOSTI

09.15 – 10.00          Prijava učesnika, preuzimanje materijala

10.00 – 10.15          Pozdravna reč, ulazni test

10.15 – 11.45          Predavanje dr sc. med. Dragoslava Živkov-Šaponja
                                Savremena terapija arterijske hipertenzije

11.45 – 12.00          Kafe pauza

12.00 – 12.30          Mini simpozijum – mr ph. Stanislava Lazić
                                Medicinska nega Dr Colić

12.30 – 14.00          Predavanje prof. dr Dejan Sakač
                                Antitrombocitna terapija u ishemijskoj bolesti srca

14.00 – 15.00          Pauza za ručak

15.00 – 16.30          Radionica, prikaz slučajeva

16.30 – 17.00          Izlazni test, evaluacija simpozijuma

17.00 – 17.30          Podela sertifikataNema komentara »