02.11.2009.

O nama

O Udruženju

Udruženje farmaceuta Vojvodine (skraćeno UfV) je strukovno udruženje građana, u koje se dobrovoljno učlanjuju, na osnovu kriterijuma definisanih Statutom, diplomirani farmaceuti sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Udruženje ima status pravnog lica sa svim pravima i obavezama na osnovu Zakona i Statuta Udruženja.

Područje delatnosti Udruženja je AP Vojvodina.

Udruženje je član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS).

Rad Udruženja je javan, o aktivnostima Udruženja javnost se obaveštava putem medija, na konferencijama za štampu i na drugi prikladan način.

Članovi Udruženja se o radu udruženja obaveštavaju neposredno, kao i putem časopisa i publikacija i zvaničnog sajta udruženja www.ufvojvodine.org .
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
Nema komentara »