15.01.2016.

Predlog Zakona o apotekarskoj delatnosti

Na vanrednoj sednici Skupštine Farmaceutske komore Srbije koja je održana 15.12.2015. godine usvojen je predlog Radne grupe za izradu predloga Zakon o apotekarskoj delatnosti kao polazna osnova za javnu raspravu, koja će trajati 60 dana.

Pored članova Radne grupe kojom je predsedavala Dragana Slović, a u kojoj su aktivno učešće imali Tanja Milošević, Anica Vasić, Dragana Branković Minčić, Vukica Kocić Pešič, Ružica Nikolić, Dušica Krajnović, Dragana Rajinac, Goca Simić, Slavica Milutinović, Miloš Obradović, Marina Vojinović i Svetlana Goločorbin Kon u izradi ovog predloga veliku pomoć su pružili i advokat Dejan Babić, Nataša Živanović, Mira Marković, Bojan Bukumirić, Maja Ribar i Dragana Rajković.

Skupština poziva sve članove Farmaceutske komore Srbije i sva zainteresovana lica u našoj zemlji da uzmu učešće u javnoj rapravi i svoje predloge za poboljšanje teksta dostave elektronskim putem na adresu: komora@farmkom.rs

predlog-zakona-o-ap-finalno

www.farmkom.rsNema komentara »

12.01.2016.

Članarina za 2016.godinu

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo Vas da članarina u Udruženju farmaceuta Vojvodine (UFV) za 2016. godinu iznosi 2.000 dinara.

Članstvom u Udruženju farmaceuta Vojvodine ostvarujete pravo na:
• BESPLATNO učešće na 3 Simpozijuma UFV (zimskom, prolećnom i jesenjem)
• BESPLATNO učešće na kružnim predavanjima, koja će Udruženje organizovati po većim gradovima na teritoriji Vojvodine
Samim tim, Upravni odbor UFV će se potruditi da svim članovima kroz prisustvo na edukacijama koje organizuje UFV obezbedi dovoljan broj bodova (20) za obnovu licence prema novom Pravilniku.
• Kao član Udruženja farmaceuta Vojvodine automatski ostvarujete i članstvo u Savezu farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS). U skladu sa tim, pozivamo Vas da se uključite u rad sekcija SFUS-a. Ukoliko ste zainteresovani za rad u nekoj od navedenih sekcija potrebno je da popunite dopunjenu pristupnicu (pristupnicu možete naći u sekciji Pristupite) i obeležite odgovarajuću/e sekciju/e:
o Sekcija za apotekarsku delatnost
o Sekcija za bolničku farmaciju
o Sekcija za istoriju farmacije
o Sekcija za lekovito bilje
o Sekcija za medicinsku biohemiju
o Sekcija za dijetetiku i sanitarnu hemiju
o Sekcija za toksikološku hemiju
o Sekcija za farmakoinformatiku
o Sekcija za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
o Sekcija za ispitivanje i kontrolu lekova
o Sekcija mladih farmaceuta
o Sekcija za farmakoekonomiju
o Sekcija za homeopatske lekove
o Sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu
o Sekcija za farmaceutske nauke
o Sekcija za regulativu u farmaciji

Članstvo u Udruženju farmaceuta Vojvodine mogu ostvariti samo farmaceuti koji imaju prebivalište i/ili boravište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (član 2. Statuta UFV).
Ukoliko do sada niste bili član Udruženja farmaceuta Vojvodine, potrebno je da popunite online pristupnicu, koja se nalazi na sajtu udruženja www.ufvojvodine.org, i uplatite članarinu za 2016. godinu. Kompletno ispunjenu pristupnicu možete nam dostaviti putem mejla ufvojvodine@gmail.com, faksa, pošte ili lično u prostorijama udruženja (ul. Zlatne grede 11, Novi Sad).
Koleginice i kolege koji su već članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, potrebno je da samo svoje članstvo u udruženju obnove uplatom članarine za 2016. godinu.
Članarinu možete uplatiti na žiro-račun udruženja 355 – 1034808 – 92, a poziv na broj je Vaš broj licence/2016.Nema komentara »