05.09.2013.

JESENJI SIMPOZIJUM – PROGRAM I SATNICA

09.00 – 09.45   Prijava učesnika

09.45 – 10.00   Pozdravna reč, ulazni test

10.00 – 10.45   Predavanje doc. dr Dušanka Krajnović

                         «Etika u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti – izazovi za praksu»

10.45 – 11.30   Predavanje dipl. farm. spec. Dragana Jocić

           «Etički aspekti oglašavanja lekova i medicinskih sredstava – kako postaviti granice»

11.30 – 12.00   Mini simpozijum

                        dr mr sci. Jelena Radojević «U susret željenoj bebi i saznanju da ću biti majka»

                                   prof. dr Živko Perišić «Tretman infekcija donjeg genijalnog trakta»

12.00 – 12.30   Kafe pauza

12.30 – 13.15   Predavanje doc. dr Dušanka Krajnović

«Regulatorna ograničenja u oglašavanju lekova i medicinskih sredstava – šta bi svaki farmaceut trebalo da zna»

13.15 – 14.00   Predavanje prof. dr Ljiljana Tasić

«Upravljanje informacijama u oglašavanju farmaceutskih proizvoda i zdravstvenih usluga»

14.00 – 14.30   Mini simpozijum

Nevena Nikolić «Dubiotic-simbiotik nove generacije za efikasan tretman i prevenciju tegoba dijareje»

dr Zihret Abazi «Farmaceutski aspekt terapije suvog oka»

14.30 – 15.30   Pauza za ručak

15.30 – 17.00   Radionice

17.00 – 17.30   Izlazni test, evaluacija simpozijuma

17.30 – 18.00   Podela sertifikata

 

UFV SimpozijumNema komentara »