16.12.2015.

Obaveštenje članovima FKS u vezi postupka za obnovu licence

Obaveštavamo Vas da će u narednom periodu, a zaključno sa 31.12.2015. godine, biti sproveden postupak podnošenja Zahteva za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – licence, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (Sl.glasnik RS, br.119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015), za sve članove Farmaceutske komore Srbije koji poseduju licencu sa datumom izdavanja 01.01.2009. godine.

Potrebni obrasci:

ZAHTEV ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD – LICENCE
ZAHTEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD – LICENCE
POTVRDA
PRVO OBAVEŠTENJE

Obnavljanje licence vrši se na lični zahtev člana Komore.

Zahtev i potrebni dokazi podose se ogranku Komore, lično ili putem pošte na adresu:

Ogranak Beograd, Mutapova 25, 11000 Beograd; tel: 011/7700950
Ogranak Vojvodina, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog sajma, lokal A204/2 sprat); tel: 021/6618833
Ogranak Kragujevac, Crvenog krsta 7, lokal 23; tel: 034/6391200
Ogranak Niš sa KiM – dokumentacija se predaje na Ogranku Beograd, Mutapova 25, 11000 Beograd; tel: 011/7700950

NAPOMENA:

Dokaz – potvrdu o sprovedenom postupku kontinuirane edukacije izdaje ogranak Komore kome član pripada, na osnovu podataka iz elektronske baze. Ukoliko u elektronskoj bazi Komore nisu evidentirani svi stečeni bodovi potrebno je dostaviti original ili overenu fotokopiju potvrde/a kao dokaz da su stečeni bodovi koji nisu evidentirani.

Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre 1. januara 2010. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2009. godine stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova.

Broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset.

Ukupan broj od 140 bodova mora biti skupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

Ovde možete pogledati izmene Pravilnika.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti ograncima Komore, telefonom ili elektronskom poštom.

Neophodno je da, ukoliko to već niste učinili, u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika, član 32, stav 2, izmirite dugovanja po osnovu članarine za protekli period važenja licence.

Izvor: www.farmkom.rsNema komentara »

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 12. novembra, utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima su, između ostalog, definisane izmene u vezi sa licenciranjem zdravstvenih radnika.

Takođe, predviđenim izmenama i dopunama izjednačen je period obavezne prakse za diplomirane stomatologe, farmaceute, lekare i medicinske sestre, koji će za sve ove kategorije ubuduće iznositi šest meseci.

Do sada su stomatolozi i farmaceuti imali obaveznu praksu u trajanju od 12 meseci.

Sada se očekuje usvajanje ovog Predloga od strane Skupštine Srbije, a nakon toga i donošenje novog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence članovima komora zdravstvenih radnika.Nema komentara »

01.12.2015.

1.DECEMBAR – SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV-A

Svetski dan borbe protiv side je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja. Danas je nauka dosta napredovala u terapiji HIV-a i postoje zakoni koji štite osobe koje žive sa HIV-om. Ali i uprkos ovome, ljudi uglavnom ne znaju kako da zaštite sebe i druge od HIV-a i stigma i diskriminacija su ostali realnost za mnoge ljude koji žive sa HIV-om. Svetski dan borbe protiv side je važan da podseti javnost i vlade da HIV nije nestao – da postoji i dalje vitalna potreba da se sakupe sredstva, podigne svest, pobede predrasude i poboljša obrazovanje.
Iako je Svetski dan borbe protiv side dobra prilika da šira javnost počne da priča o tome i da se znanje sprovede u akciju, ne smemo zaboraviti važnost jačanja svesti o HIV-u i tokom cele godine.
Izvor: jazas.rsNema komentara »