15.01.2016.

Predlog Zakona o apotekarskoj delatnosti

Na vanrednoj sednici Skupštine Farmaceutske komore Srbije koja je održana 15.12.2015. godine usvojen je predlog Radne grupe za izradu predloga Zakon o apotekarskoj delatnosti kao polazna osnova za javnu raspravu, koja će trajati 60 dana.

Pored članova Radne grupe kojom je predsedavala Dragana Slović, a u kojoj su aktivno učešće imali Tanja Milošević, Anica Vasić, Dragana Branković Minčić, Vukica Kocić Pešič, Ružica Nikolić, Dušica Krajnović, Dragana Rajinac, Goca Simić, Slavica Milutinović, Miloš Obradović, Marina Vojinović i Svetlana Goločorbin Kon u izradi ovog predloga veliku pomoć su pružili i advokat Dejan Babić, Nataša Živanović, Mira Marković, Bojan Bukumirić, Maja Ribar i Dragana Rajković.

Skupština poziva sve članove Farmaceutske komore Srbije i sva zainteresovana lica u našoj zemlji da uzmu učešće u javnoj rapravi i svoje predloge za poboljšanje teksta dostave elektronskim putem na adresu: komora@farmkom.rs

predlog-zakona-o-ap-finalno

www.farmkom.rsNema komentara »

12.01.2016.

Članarina za 2016.godinu

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo Vas da članarina u Udruženju farmaceuta Vojvodine (UFV) za 2016. godinu iznosi 2.000 dinara.

Članstvom u Udruženju farmaceuta Vojvodine ostvarujete pravo na:
• BESPLATNO učešće na 3 Simpozijuma UFV (zimskom, prolećnom i jesenjem)
• BESPLATNO učešće na kružnim predavanjima, koja će Udruženje organizovati po većim gradovima na teritoriji Vojvodine
Samim tim, Upravni odbor UFV će se potruditi da svim članovima kroz prisustvo na edukacijama koje organizuje UFV obezbedi dovoljan broj bodova (20) za obnovu licence prema novom Pravilniku.
• Kao član Udruženja farmaceuta Vojvodine automatski ostvarujete i članstvo u Savezu farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS). U skladu sa tim, pozivamo Vas da se uključite u rad sekcija SFUS-a. Ukoliko ste zainteresovani za rad u nekoj od navedenih sekcija potrebno je da popunite dopunjenu pristupnicu (pristupnicu možete naći u sekciji Pristupite) i obeležite odgovarajuću/e sekciju/e:
o Sekcija za apotekarsku delatnost
o Sekcija za bolničku farmaciju
o Sekcija za istoriju farmacije
o Sekcija za lekovito bilje
o Sekcija za medicinsku biohemiju
o Sekcija za dijetetiku i sanitarnu hemiju
o Sekcija za toksikološku hemiju
o Sekcija za farmakoinformatiku
o Sekcija za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
o Sekcija za ispitivanje i kontrolu lekova
o Sekcija mladih farmaceuta
o Sekcija za farmakoekonomiju
o Sekcija za homeopatske lekove
o Sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu
o Sekcija za farmaceutske nauke
o Sekcija za regulativu u farmaciji

Članstvo u Udruženju farmaceuta Vojvodine mogu ostvariti samo farmaceuti koji imaju prebivalište i/ili boravište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (član 2. Statuta UFV).
Ukoliko do sada niste bili član Udruženja farmaceuta Vojvodine, potrebno je da popunite online pristupnicu, koja se nalazi na sajtu udruženja www.ufvojvodine.org, i uplatite članarinu za 2016. godinu. Kompletno ispunjenu pristupnicu možete nam dostaviti putem mejla ufvojvodine@gmail.com, faksa, pošte ili lično u prostorijama udruženja (ul. Zlatne grede 11, Novi Sad).
Koleginice i kolege koji su već članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, potrebno je da samo svoje članstvo u udruženju obnove uplatom članarine za 2016. godinu.
Članarinu možete uplatiti na žiro-račun udruženja 355 – 1034808 – 92, a poziv na broj je Vaš broj licence/2016.Nema komentara »

16.12.2015.

Obaveštenje članovima FKS u vezi postupka za obnovu licence

Obaveštavamo Vas da će u narednom periodu, a zaključno sa 31.12.2015. godine, biti sproveden postupak podnošenja Zahteva za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – licence, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (Sl.glasnik RS, br.119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015), za sve članove Farmaceutske komore Srbije koji poseduju licencu sa datumom izdavanja 01.01.2009. godine.

Potrebni obrasci:

ZAHTEV ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD – LICENCE
ZAHTEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD – LICENCE
POTVRDA
PRVO OBAVEŠTENJE

Obnavljanje licence vrši se na lični zahtev člana Komore.

Zahtev i potrebni dokazi podose se ogranku Komore, lično ili putem pošte na adresu:

Ogranak Beograd, Mutapova 25, 11000 Beograd; tel: 011/7700950
Ogranak Vojvodina, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog sajma, lokal A204/2 sprat); tel: 021/6618833
Ogranak Kragujevac, Crvenog krsta 7, lokal 23; tel: 034/6391200
Ogranak Niš sa KiM – dokumentacija se predaje na Ogranku Beograd, Mutapova 25, 11000 Beograd; tel: 011/7700950

NAPOMENA:

Dokaz – potvrdu o sprovedenom postupku kontinuirane edukacije izdaje ogranak Komore kome član pripada, na osnovu podataka iz elektronske baze. Ukoliko u elektronskoj bazi Komore nisu evidentirani svi stečeni bodovi potrebno je dostaviti original ili overenu fotokopiju potvrde/a kao dokaz da su stečeni bodovi koji nisu evidentirani.

Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre 1. januara 2010. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2009. godine stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova.

Broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset.

Ukupan broj od 140 bodova mora biti skupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

Ovde možete pogledati izmene Pravilnika.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti ograncima Komore, telefonom ili elektronskom poštom.

Neophodno je da, ukoliko to već niste učinili, u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika, član 32, stav 2, izmirite dugovanja po osnovu članarine za protekli period važenja licence.

Izvor: www.farmkom.rsNema komentara »

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 12. novembra, utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima su, između ostalog, definisane izmene u vezi sa licenciranjem zdravstvenih radnika.

Takođe, predviđenim izmenama i dopunama izjednačen je period obavezne prakse za diplomirane stomatologe, farmaceute, lekare i medicinske sestre, koji će za sve ove kategorije ubuduće iznositi šest meseci.

Do sada su stomatolozi i farmaceuti imali obaveznu praksu u trajanju od 12 meseci.

Sada se očekuje usvajanje ovog Predloga od strane Skupštine Srbije, a nakon toga i donošenje novog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence članovima komora zdravstvenih radnika.Nema komentara »